วัดสุทธาวาส

Suddhavasa Buddhist Meditation Center

วัดสุทธาวาส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

เป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา
แห่งเมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ความเป็นมา

กิจกรรมและข่าวสาร

พบกับกิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ล่าสุดของวัดสุทธาวาสได้ที่นี่

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ตุลาคม 28, 2023

วันออกพรรษา

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา มีดังนี้ ๑. ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ ๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ๓. ร่วมกุศลธรรม "ตักบาตรเทโว" ๔. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการและ ประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ๕. ตามสถานที่ราชการ สถานที่ศึกษาและที่วัด ควรจัดให้มีนิทรรศการ การบรรยาย หรือ บรรยายธรรม เกี่ยวกับวันออกพรรษาฯลฯ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมอื่น ๆ

Oct 28 2023
ตุลาคม 28, 2023

วันออกพรรษา

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา มีดังนี้ ๑. ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ ๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ๓. ร่วมกุศลธรรม "ตักบาตรเทโว" ๔. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการและ ประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ๕. ตามสถานที่ราชการ สถานที่ศึกษาและที่วัด ควรจัดให้มีนิทรรศการ การบรรยาย หรือ บรรยายธรรม เกี่ยวกับวันออกพรรษาฯลฯ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


Nov 28 2023
พฤศจิกายน 28, 2023

วันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


ข่าวสารล่าสุด


ขอเชิญร่วมบุญประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน 2566 Loy Kratong 2023

ลอยกระทง    เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ โดยมีวัตถุประสงค์ ด้วยกัน 2 ประการ คือ 1.  เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    2.  เพื่อบูชาคุณพระแม่คงคา เราได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิต   ขณะที่ลอยกระทงเราก็นึกถึงคุณของน้ำ  ไม่ใช่ลอยเฉยๆ ต้องรำลึกว่าต้องรู้จักใช้น้ำอย่างถูกวิธี และใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้ทิ้งขว้าง  ไม่ทำให้น้ำ สกปรก  ไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำ... Read More

ธรรมสาส์นสุทธาวาส ปีที่ 13 ฉบับที่ 51

ธรรมสาส์นสุทธาวาส ปีที่ 13 ฉบับที่ 51 Read More