วัดสุทธาวาส

Suddhavasa Buddhist Meditation Center

วัดสุทธาวาส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

เป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา
แห่งเมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ความเป็นมา

กิจกรรมและข่าวสาร

พบกับกิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ล่าสุดของวัดสุทธาวาสได้ที่นี่

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรมอื่น ๆ

ข่าวสารล่าสุด


ขอเชิญร่วมบุญประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน 2566 Loy Kratong 2023

ลอยกระทง    เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ โดยมีวัตถุประสงค์ ด้วยกัน 2 ประการ คือ 1.  เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    2.  เพื่อบูชาคุณพระแม่คงคา เราได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิต   ขณะที่ลอยกระทงเราก็นึกถึงคุณของน้ำ  ไม่ใช่ลอยเฉยๆ ต้องรำลึกว่าต้องรู้จักใช้น้ำอย่างถูกวิธี และใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้ทิ้งขว้าง  ไม่ทำให้น้ำ สกปรก  ไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำ... Read More

ธรรมสาส์นสุทธาวาส ปีที่ 13 ฉบับที่ 51

ธรรมสาส์นสุทธาวาส ปีที่ 13 ฉบับที่ 51 Read More